Lär dig grunderna - Svenska

Concur integrerar utläggsrapportering med en fullständig lösning för resebokning. Se hur du loggar in i Concur, navigerar i systemet och lär dig snabbt att använda dina Concur-produkter.

Komma igång

Topic Videos Guides Tip Sheets
Komma igång med Concur – snabbstartsguide
Guide: Concur Getting Started QuickStart Guide | Komma igång med Concur – snabbstartsguide
Utforska Concurs hemsida
Video: Exploring the SAP Concur Home Page | Utforska Concurs hemsida
Tip Sheet: Exploring the SAP Concur Home Page | Utforska Concurs hemsida

Använda Concur Travel

Se hur du uppdaterar din reseprofil och hur du använder Concur Travel för att boka flyg, tåg, hyrbil och/eller hotell.

Topic Videos Guides Tip Sheets
Tip Sheet: Updating Your Travel Profile | Uppdatera din reseprofil
Tip Sheet: Booking a Flight | Boka ett flyg
Tip Sheet: Booking a Hotel | Boka ett hotell
Tip Sheet: Booking a Car | Boka en bil

Använda Concur Expense

Se hur du uppdaterar din utläggsprofil och hur du använder Concur Expense för att automatiskt hantera dina utlägg samt skapa och skicka dina utläggsrapporter.

Topic Videos Guides Tip Sheets
Concur Expense snabbstartsguide Guide: Concur Expense QuickStart Guide | Concur Expense snabbstartsguide
Travel & Expense – översikt
Video: Travel and Expense Overview | Travel & Expense – översikt
Uppdatera din utläggsprofil
Video: Updating Your Expense Profile | Uppdatera din utläggsprofil
Tip Sheet: Updating Your Expense Profile | Uppdatera din utläggsprofil
Skapa en ny utläggsrapport
Video: Creating a New Expense Report | Skapa en ny utläggsrapport
Tip Sheet: Creating a New Expense Report | Skapa en ny utläggsrapport
Agera som ställföreträdare Tip Sheet: Acting as a Delegate | Agera som ställföreträdare

Arbeta med Faktura

Se hur du använder Concur Invoice för att bearbeta betalningar från tredjepartsleverantörer.

Topic Guides
Concur Invoice snabbstartsguide Guide: Concur Invoice QuickStart Guide | Concur Invoice snabbstartsguide