Podstawowe informacje - Polski

System Concur łączy raportowanie wydatków z kompleksowym rozwiązaniem do rezerwacji podróży. Dowiedz się, jak zalogować się do systemu Concur, poruszać się w systemie Concur oraz opanować podstawowe czynności wykonywane w produktach Concur.

Wprowadzenie

Topic Videos Guides Tip Sheets
Concur — przewodnik szybkiego startu
Guide: Concur Getting Started QuickStart Guide | Concur — przewodnik szybkiego startu
Poznawanie strony głównej systemu Concur
Video: Exploring the SAP Concur Home Page | Poznawanie strony głównej systemu Concur
Tip Sheet: Exploring the SAP Concur Home Page | Poznawanie strony głównej systemu Concur

Korzystanie z modułu Concur Travel

Dowiedz się, jak zaktualizować profil w module Podróż, oraz jak w systemie Concur Travel zarezerwować lot, przejazd pociągiem lub samochodem albo hotel.

Topic Videos Guides Tip Sheets
Tip Sheet: Updating Your Travel Profile | Aktualizowanie profilu podróży
Tip Sheet: Booking a Flight | Rezerwowanie lotu
Tip Sheet: Booking a Hotel | Rezerwowanie hotelu
Tip Sheet: Booking a Car | Rezerwowanie samochodu

Korzystanie z modułu Concur Expense

Dowiedz się, jak zaktualizować profil w module Wydatki, oraz jak za pomocą systemu Concur Expense automatycznie zarządzać wydatkami oraz tworzyć i przesyłać raporty z wydatków.

Topic Videos Guides Tip Sheets
Concur Expense — przewodnik szybkiego startu Guide: Concur Expense QuickStart Guide | Concur Expense — przewodnik szybkiego startu
Przegląd obsługi podróży i wydatków służbowych
Video: Travel and Expense Overview | Przegląd obsługi podróży i wydatków służbowych
Aktualizowanie profilu modułu Wydatki
Video: Updating Your Expense Profile | Aktualizowanie profilu modułu Wydatki
Tip Sheet: Updating Your Expense Profile | Aktualizowanie profilu modułu Wydatki
Tworzenie nowego raportu z wydatków
Video: Creating a New Expense Report | Tworzenie nowego raportu z wydatków
Tip Sheet: Creating a New Expense Report | Tworzenie nowego raportu z wydatków
Pełnienie roli przedstawiciela Tip Sheet: Acting as a Delegate | Pełnienie roli przedstawiciela

Korzystanie z modułu Concur Invoice

Dowiedz się, jak za pomocą systemu Concur Invoice przetwarzać płatności na rzecz dostawców zewnętrznych.

Topic Guides
Concur Invoice — przewodnik szybkiego startu Guide: Concur Invoice QuickStart Guide | Concur Invoice — przewodnik szybkiego startu