Podstawowe informacje - Polski

System Concur łączy raportowanie wydatków z kompleksowym rozwiązaniem do rezerwacji podróży. Dowiedz się, jak zalogować się do systemu Concur, poruszać się w systemie Concur oraz opanować podstawowe czynności wykonywane w produktach Concur.

Wprowadzenie

Topic Videos Guides Tip Sheets
Concur — przewodnik szybkiego startu guide
Logowanie do systemu Concur
video
tip-sheet
Poznawanie strony głównej systemu Concur
video
tip-sheet

Korzystanie z modułu Concur Travel

Dowiedz się, jak zaktualizować profil w module Podróż, oraz jak w systemie Concur Travel zarezerwować lot, przejazd pociągiem lub samochodem albo hotel.

Topic Videos Guides Tip Sheets
tip-sheet

Korzystanie z modułu Concur Expense

Dowiedz się, jak zaktualizować profil w module Wydatki, oraz jak za pomocą systemu Concur Expense automatycznie zarządzać wydatkami oraz tworzyć i przesyłać raporty z wydatków.

Topic Videos Guides Tip Sheets
Concur Expense — przewodnik szybkiego startu guide
Przegląd obsługi podróży i wydatków służbowych
video
Aktualizowanie profilu modułu Wydatki
video
tip-sheet
Tworzenie nowego raportu z wydatków
video
tip-sheet
Pełnienie roli przedstawiciela tip-sheet

Korzystanie z modułu Concur Invoice

Dowiedz się, jak za pomocą systemu Concur Invoice przetwarzać płatności na rzecz dostawców zewnętrznych.

Topic Guides
Concur Invoice — przewodnik szybkiego startu guide