Základy - Čeština

Concur integruje výkaznictví výdajů s komplexním řešením cestovních rezervací. Naučte se přihlásit do Concuru a procházet systémem Concur. Naučte se rychle používat produkty Concur.

Začínáme

Topic Videos Guides Tip Sheets
Stručná úvodní příručka Začínáme s Concurem
Guide: Concur Getting Started QuickStart Guide | Stručná úvodní příručka Začínáme s Concurem
Prohlídka domovské stránky Concur
Video: Exploring the SAP Concur Home Page | Prohlídka domovské stránky Concur
Tip Sheet: Exploring the SAP Concur Home Page | Prohlídka domovské stránky Concur

Práce s Concur Travel

Naučte se, jak aktualizovat profil Travel a jak používat Concur Travel k rezervaci letenky, místa ve vlaku, automobilu nebo hotelového pokoje.

Topic Videos Guides Tip Sheets
Tip Sheet: Updating Your Travel Profile | Aktualizace cestovního profilu
Tip Sheet: Booking a Flight | Rezervace letu
Tip Sheet: Booking a Hotel | Rezervace hotelového pokoje
Tip Sheet: Booking a Car | Rezervace vozidla

Práce s Concur Expense

Naučte se, jak aktualizovat profil Expense a jak pomocí Concur Expense automaticky spravovat výdaje, jak vytvářet a odesílat výkazy výdajů.

Topic Videos Guides Tip Sheets
Stručná úvodní příručka Concur Expense Guide: Concur Expense QuickStart Guide | Stručná úvodní příručka Concur Expense
Přehled Travel & Expense
Video: Travel and Expense Overview | Přehled Travel & Expense
Aktualizace profilu výdajů
Video: Updating Your Expense Profile | Aktualizace profilu výdajů
Tip Sheet: Updating Your Expense Profile | Aktualizace profilu výdajů
Vytvoření nového výkazu výdajů
Video: Creating a New Expense Report | Vytvoření nového výkazu výdajů
Tip Sheet: Creating a New Expense Report | Vytvoření nového výkazu výdajů
Práce delegáta Tip Sheet: Acting as a Delegate | Práce delegáta
Vytvoření výkazu výdajů s paušálním cestovným
Video: Creating an Expense Report with Fixed Travel Allowances | Vytvoření výkazu výdajů s paušálním cestovným

Práce s Concur Invoice

Naučte se, jak pomocí Concur Invoice zpracovat platbu pro prodejce třetí strany.

Topic Guides
Stručná úvodní příručka Concur Invoice Guide: Concur Invoice QuickStart Guide | Stručná úvodní příručka Concur Invoice