Användarresurser för Concur Expense

Se hur du använder Concur Expense för att automatiskt hantera dina utlägg samt hur du skapar och skickar dina utläggsrapporter.

Observera: Det finns två versioner av Concur Expense. Du kan se vilken version du har genom att logga in i Concur-lösningarna > klicka på Hjälp idet övre högra hörnet > klicka på Hjälp med utlägg. De som har NextGen UI för Concur Expense ser bannern "NextGen" överst på sidan.


Om du har NextGen UI för Concur Expense hittar du relevanta relevanta resurser här.


Annars finns lämpliga resurser nedan.

Topic Videos Guides Tip Sheets
Concur Expense snabbstartsguide guide
Travel & Expense – översikt video
Uppdatera din utläggsprofil video tip-sheet
Skapa en ny utläggsrapport video tip-sheet
Skapa en ny utläggsrapport video tip-sheet
Skapa snabbutlägg tip-sheet
Agera som ställföreträdare tip-sheet
Skapa en utläggsrapport med fasta traktamenten video
Skapa en utläggsrapport med återbetalningsbara traktamenten video
Lägga till kontantutlägg i en utläggsrapport video
Lägga till korttansaktioner till en utläggsrapport video
Skapa kassaförskott video tip-sheet
Lägga till kassaförskott i utläggsrapport tip-sheet
Specificera utlägg video tip-sheet
Specificera utlagg for nattlogi video tip-sheet
Kopiera utlägg tip-sheet
Fordela utlagg video tip-sheet
Aktivera e-kvitton tip-sheet
Arbeta med tillgangliga kvitton video tip-sheet
Lägga till deltagare i en affärsmåltid tip-sheet
Ange milersättning för egen bil video tip-sheet
Konvertera transaktioner i utländsk valuta tip-sheet
Skriva ut och skicka en utläggsrapport video tip-sheet
Granska och attestera en utläggsrapport video tip-sheet
Lägga till ytterligare ett granskningssteg tip-sheet
Skicka tillbaka en utläggsrapport tip-sheet
Korrigera en utläggsrapport och skicka in på nytt video tip-sheet