Podstawowe informacje - Polski

System Concur łączy raportowanie wydatków z kompleksowym rozwiązaniem do rezerwacji podróży. Dowiedz się, jak zalogować się do systemu Concur, poruszać się w systemie Concur oraz opanować podstawowe czynności wykonywane w produktach Concur.

Wprowadzenie

Topic Videos Guides Tip Sheets
Concur — przewodnik szybkiego startu Concur — przewodnik szybkiego startu
Logowanie do systemu Concur
Logowanie do systemu Concur
Logowanie do systemu Concur
Poznawanie strony głównej systemu Concur
Poznawanie strony głównej systemu Concur
Poznawanie strony głównej systemu Concur

Korzystanie z modułu Concur Travel

Dowiedz się, jak zaktualizować profil w module Podróż, oraz jak w systemie Concur Travel zarezerwować lot, przejazd pociągiem lub samochodem albo hotel.

Topic Videos Guides Tip Sheets
tip-sheet

Korzystanie z modułu Concur Expense

Dowiedz się, jak zaktualizować profil w module Wydatki, oraz jak za pomocą systemu Concur Expense automatycznie zarządzać wydatkami oraz tworzyć i przesyłać raporty z wydatków.

Topic Videos Guides Tip Sheets
Concur Expense — przewodnik szybkiego startu guide
Przegląd obsługi podróży i wydatków służbowych
video
Aktualizowanie profilu modułu Wydatki
video
tip-sheet
Tworzenie nowego raportu z wydatków
video
tip-sheet
Pełnienie roli przedstawiciela tip-sheet

Korzystanie z modułu Concur Invoice

Dowiedz się, jak za pomocą systemu Concur Invoice przetwarzać płatności na rzecz dostawców zewnętrznych.

Topic Guides
Concur Invoice — przewodnik szybkiego startu guide