Čeština   |   Dansk   |   Deutsch   |   English (UK)   |   English (US)   |   Español   |   Español (Latinoamérica)   |   Français   |   Français (Canada)   |   Italiano   |   Magyar   |   Nederlands   |   Norsk   |   Polski   |   Português (Brasil)   |   Suomi   |   Svenska   |   Русский   |   日本語   |   한국어    |   中文   |   繁體中文

LÄR DIG GRUNDERNA - SVENSKA

Concur integrerar utläggsrapportering med en fullständig lösning för resebokning. Se hur du loggar in i Concur, navigerar i systemet och lär dig snabbt att använda dina Concur-produkter.

 

Komma igång

TOPIC VIDEO GUIDER INFOBLAD
Komma igång med Concur – snabbstartsguide
Logga in i Concur
Utforska Concurs hemsida
Travel & Expense – översikt

Använda Concur Travel

Se hur du uppdaterar din reseprofil och hur du använder Concur Travel för att boka flyg, tåg, hyrbil och/eller hotell.

TOPIC VIDEO GUIDER INFOBLAD
Concur Travel snabbstartsguide
Uppdatera din reseprofil
Boka ett flyg
Boka ett hotell
Boka en bil

Använda Concur Expense

Se hur du uppdaterar din utläggsprofil och hur du använder Concur Expense för att automatiskt hantera dina utlägg samt skapa och skicka dina utläggsrapporter.

Om ditt system inte överensstämmer med angivet utbildningsmaterial nedan, följ denna länk till nytt utbildningsinnehåll för Concur Expense NextGen UI.

-->

TOPIC VIDEO GUIDER INFOBLAD
Concur Expense snabbstartsguide
Uppdatera din utläggsprofil
Agera som ställföreträdare
Skapa en ny utläggsrapport
Skapa en utläggsrapport med fasta traktamenten

Arbeta med Faktura

Se hur du använder Concur Invoice för att bearbeta betalningar från tredjepartsleverantörer.

TOPIC VIDEO GUIDER INFOBLAD
Concur Invoice snabbstartsguide