Čeština   |   Dansk   |   Deutsch   |   English (UK)   |   English (US)   |   Español   |   Español (Latinoamérica)   |   Français   |   Français (Canada)   |   Italiano   |   Magyar   |   Nederlands   |   Norsk   |   Polski   |   Português (Brasil)   |   Suomi   |   Svenska   |   Русский   |   日本語   |   한국어    |   中文   |   繁體中文

PODSTAWOWE INFORMACJE - POLSKI

System Concur łączy raportowanie wydatków z kompleksowym rozwiązaniem do rezerwacji podróży. Dowiedz się, jak zalogować się do systemu Concur, poruszać się w systemie Concur oraz opanować podstawowe czynności wykonywane w produktach Concur.

 

Wprowadzenie

TEMAT FILMY WIDEO PRZEWODNIKI INSTRUKCJE
Concur — przewodnik szybkiego startu
Logowanie do systemu Concur
Poznawanie strony głównej systemu Concur
Przegląd obsługi podróży i wydatków służbowych

Korzystanie z modułu Concur Travel

Dowiedz się, jak zaktualizować profil w module Podróż, oraz jak w systemie Concur Travel zarezerwować lot, przejazd pociągiem lub samochodem albo hotel.

TEMAT FILMY WIDEO PRZEWODNIKI INSTRUKCJE
Concur Travel — przewodnik szybkiego startu
Aktualizowanie profilu podróży
Rezerwowanie lotu
Rezerwowanie hotelu
Rezerwowanie samochodu

Korzystanie z modułu Concur Expense

Dowiedz się, jak zaktualizować profil w module Wydatki, oraz jak za pomocą systemu Concur Expense automatycznie zarządzać wydatkami oraz tworzyć i przesyłać raporty z wydatków.

W przypadku różnic między opcjami dostępnymi w systemie a opcjami w materiale szkoleniowym poniżej należy skorzystać z odsyłacza do treści szkoleniowych dotyczących nowego interfejsu użytkownika Concur Expense NextGen.

-->

TEMAT FILMY WIDEO PRZEWODNIKI INSTRUKCJE
Concur Expense — przewodnik szybkiego startu
Aktualizowanie profilu modułu Wydatki
Pełnienie roli przedstawiciela
Tworzenie nowego raportu z wydatków
Tworzenie raportu z wydatków z dietami zryczałtowanymi z tytułu kosztów podróży

Korzystanie z modułu Concur Invoice

Dowiedz się, jak za pomocą systemu Concur Invoice przetwarzać płatności na rzecz dostawców zewnętrznych.

TEMAT FILMY WIDEO PRZEWODNIKI INSTRUKCJE
Concur Invoice — przewodnik szybkiego startu