VANLIGA FRÅGOR

<< Tillbaka till startsidanAllmänna frågor

Varför uppdateras Concur Expense?
I vår strävan att ständigt förbättra användarvänligheten har vi gjort några övergripande ändringar av Concur Expense. Vårt syfte med uppdateringen är att förbättra användbarheten, minska tidsåtgången för varje uppgift och öka tillgängligheten. För att förbättra användbarheten har vi tagit fram ett mer modernt och konsekvent gränssnitt. Det gör det enklare och mer intuitivt att slutföra en utläggsrapport. För att minska tidsåtgången för olika uppgifter har vi automatiserat så mycket som möjligt och strömlinjeformat hela processen. I och med dessa förbättringar kommer Concur Expense dessutom att vara tillgängligt för alla användare – oavsett fysisk eller kognitiv förmåga.

Var har ändringarna gjorts?
Uppdateringarna har gjorts i hela Concur Expense. De största förbättringarna kommer du att märka när du tittar på utläggsdetaljer, specificerar ett utlägg eller lägger till deltagare till ett utlägg.

Hur gör jag om jag behöver hjälp med nya Concur Expense?
Vi hoppas att övergången till det nya gränssnittet ska vara så friktionsfri att ingen utbildning krävs. Vi har förberett den här startsidan med mer information om vad som ändrats och varför.

Landningssida för Concur Expense

Hur kan jag se tidigare utläggsrapporter?
I nya Concur Expense visas aktiva rapporter som standard, men du kan enkelt se tidigare rapporter också. Gå till den nedrullningsbara listan Visa och välj ett av de fördefinierade alternativen eller definiera ett eget datumintervall.

Var hittar jag information om utläggskälla?
Vi har förenklat den källinformation du behöver för att göra en utläggsrapport. Kvittoinformation finns nu i kolumnen Kvitto och kortinformation finns i kolumnen Betalningstyp, vilket gör det enkelt att se vilka utlägg som fortfarande väntar på mer information. Resten av källinformationen som brukade visas som ikoner är nu tillgängliga när man klickar på en radpost.

Utläggsrapport

Varför visas flera rapportsummor när jag skickar in en rapport?
Det finns flera sätt som utlägg kan betalas och ersättas på. Företaget kan till exempel ersätta dig, betala din företagskortfaktura eller ta emot betalning från dig för ej ersättningsbara utlägg. När du skickar in en utläggsrapport visar Concur Expense summor som täcker alla dessa scenarier.

Utläggsdetalj

Hur raderar jag ett utlägg från en utläggsrapport?
Du kan nu radera enskilda utlägg från en utläggsrapport eller radera flera utlägg samtidigt. Källor som kom via avsnittet Tillgängliga utlägg skickas tillbaka dit och kan raderas där om policyn medger detta.

Hur lägger jag till flera kvitton (eller flera bilder av samma kvitto) till ett enskilt utlägg?
När den första bilden laddats upp klickar du på Lägg till längst ner i kvittoområdet och lägger till nästa bild.

Specificeringar

Hur vet jag om jag behöver specificera ett utlägg?
När ett utlägg sparats visas en varning i utläggsvyn (eller utläggsrapportvyn) om företaget kräver att utlägget specificeras.

Hur kan jag se om jag redan lagt till specificeringar?
För att se om ett utlägg har specifierats öppnar du utlägget och klickar på fliken Specificering.

Deltagare

Hur lägger jag till deltagare till ett utlägg?
För att lägga till deltagare klickar du i utlägget och klickar sedan på Deltagare uppe till vänster under Detaljer.

Hur vet jag om jag måste lägga till deltagare för ett utlägg?
När du sparar ett utlägg visas en varning i utläggsvyn (eller utläggsrapportvyn) om företaget kräver deltagare för utlägget. Beroende på företagets inställningar kanske varningen inte visas förrän efter att du skickat in en utläggsrapport.