UPROSZCZONE UZUPEŁNIANIE SZCZEGÓŁÓW WYDATKÓW

Tip Sheet

<< Wstecz do strony powitalnej

Wyświetlanie na jednej stronie szczegółów wydatku oraz odpowiadającego mu rachunku.

   

 

Alerty informujące o brakujących danych lub przekroczeniu limitu wydatków. Możliwość przejścia bezpośrednio do problematycznego miejsca po kliknięciu alertu.

   

 

 

Funkcje dostępu takie jak Wyszczególnienia, Uczestnicy i Przypisania dostępne bezpośrednio z poziomu wydatku.