CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Tip Sheet

<< Wstecz do strony powitalnejPytania ogólne

Jaki jest powód aktualizacji produktu Concur Expense?
W ramach naszych ciągłych starań o poprawę komfortu korzystania z produktu Concur Expense wprowadziliśmy w nim szereg istotnych zmian. Naszym celem w ramach tej aktualizacji jest poprawa komfortu obsługi, zredukowanie czasu niezbędnego do realizacji zadań oraz zwiększenie dostępności. Poprawie komfortu obsługi ma służyć modernizacja i uspójnienie elementów interfejsu użytkownika. Pozwoli to na uproszczenie procesu przygotowywania raportów z wydatków przez użytkownika oraz uczyni ten proces bardziej intuicyjnym. W celu skrócenia czasu potrzebnego na realizację zadań cały proces został maksymalnie zoptymalizowany i uproszczony. Ostatecznie, dzięki tym usprawnieniom, Concur Expense będzie dostępny dla wszystkich użytkowników — niezależnie od stopnia ich sprawności fizycznej czy kognitywnej.

Gdzie zobaczę te zmiany?
Aktualizacje wprowadzono w całym interfejsie użytkownika Concur Expense. Najistotniejsze usprawnienia można zaobserwować podczas wyświetlania szczegółów wydatków, wyszczególniania wydatków oraz dodawania uczestników do wydatków.

A co, jeśli potrzebuję pomocy w opanowaniu obsługi nowych funkcjonalności produktu Concur Expense?
Jesteśmy przekonani, że wprowadzone przez nas zmiany w obsłudze systemu będą dla użytkowników na tyle nieodczuwalne, że szkolenie z nimi związane nie jest konieczne. Niniejsza strona powitalna dla użytkowników ma na celu zapewnienie szczegółowych informacji na temat zakresu zmian i przyczyny ich wprowadzenia.

Strona produktu Concur Expense

Jak mogę wyświetlić poprzednie raporty z wydatków?
W nowym rozwiązaniu Concur Expense aktywne raporty pojawiają się domyślnie, lecz w prosty sposób można wyświetlać także poprzednie raporty. Na liście rozwijanej Widok należy wybrać jedną z predefiniowanych opcji lub zdefiniować własny, niestandardowy zakres dat.

Gdzie mogę znaleźć informacje o źródle wydatków?
Informacje źródłowe, niezbędne do uzupełnienia raportu z wydatków, zostały uproszczone. Informacje o rachunku są teraz dostępne w kolumnie Rachunek, zaś informacje o karcie można znaleźć w kolumnie Rodzaj płatności, co ułatwia zorientowanie się, które z wydatków nadal oczekują na uzupełnienie danych. Pozostałe źródła informacji, dotąd reprezentowane przez ikony, są obecnie dostępne po kliknięciu wybranej pozycji.

Raport z wydatków

Dlaczego podczas przesyłania raportu wyświetlanych jest wiele sum dla raportu?
Istnieje szereg sposobów, na jakie wydatki mogą być opłacane, a także jak mogą być dokonywane zwroty wydatków. Na przykład firma może zwrócić koszty użytkownikowi, opłacić rachunek jego karty firmowej lub pobrać od użytkownika kwotę płatności za wydatki niepodlegające zwrotowi. Podczas przesyłania raportu z wydatków system Concur Expense prezentuje sumy odzwierciedlające te poszczególne scenariusze.

Szczegóły wydatków
vJak mogę usunąć wydatek z raportu z wydatków?
Możesz teraz usuwać poszczególne wydatki z raportu z wydatków, a także usuwać wiele wydatków naraz. Po usunięciu źródła pochodzące z sekcji Dostępny wydatek zostaną odesłane do obszaru, w którym możliwe będzie ich usunięcie, o ile dopuszcza to obowiązująca Cię polityka.

Jak mogę dodać więcej niż jeden rachunek (lub kilka obrazów jednego rachunku) do pojedynczego wydatku?
Po przesłaniu pierwszego obrazu kliknij przycisk Dołącz w dolnej części obszaru rachunku i dodaj następny obraz.

Wyszczególnienia

Skąd mam wiedzieć, czy konkretny wydatek wymaga wyszczególnienia?
Jeśli Twoja firma wymaga wyszczególnienia dla danego wydatku, po jego zapisaniu w widoku wydatku (lub w widoku raportu z wydatków) zostanie wyświetlony alert.

Skąd będę wiedzieć, czy wyszczególnienia zostały już przeze mnie dodane?
Aby sprawdzić, czy wydatek został już wyszczególniony, należy otworzyć wydatek i kliknąć kartę Wyszczególnienie.

Uczestnicy

Jak mogę dodać uczestników do wydatku?
Aby dodać uczestników, należy kliknąć wydatek, a następnie kliknąć opcję Uczestnicy w lewym górnym rogu, pod opcją Szczegóły.

Skąd będę wiedzieć, że muszę dodać uczestników do wydatku?
Jeśli Twoja firma wymaga wskazania uczestników dla danego wydatku, po jego zapisaniu w widoku wydatku (lub w widoku raportu z wydatków) zostanie wyświetlony alert. Konfiguracja firmy może również uwzględniać wyświetlanie tego alertu dopiero po przesłaniu raportu z wydatków.