VANLIGE SPØRSMÅL

<< Tilbake til startsidenGenerelle spørsmål

Hvorfor oppdateres Concur Expense?
Vi arbeider fortløpende med å forbedre opplevelsen, og derfor har vi gjort noen store endringer i Concur Expense. Målet med denne oppdateringen er å forbedre brukervennligheten, redusere tiden det tar å gjøre en oppgave og forbedre tilgjengeligheten. For å forbedre brukervennligheten har vi gjort opplevelsen mer moderne og konsekvent. Dermed blir utfyllingen av utgiftsrapportene mer lettforståelig og intuitiv. For å redusere tiden det tar å gjøre en oppgave, har vi automatisert så mye som mulig og effektivisert hele prosessen. Med disse forbedringene vil Concur Expense endelig være tilgjengelig for alle brukere – uansett fysiske eller kognitive evner.

Hvor kan jeg se disse endringene?
Det er gjort oppdateringer til opplevelsen i hele Concur Expense. Du ser de viktigste forbedringene når du viser utgiftsdetaljer, spesifiserer en utgift og legger til deltakere i en utgift.

Hva hvis jeg trenger hjelp med den nye Concur Expense-opplevelsen?
Vi håper overgangen til den nye opplevelsen skal være enkel nok til at det ikke skal være nødvendig med opplæring. Vi har gjort slik at denne brukerstartsiden inneholder mer informasjon om hva som er endret og hvorfor.

Startside for Concur Expense

Hvordan viser jeg tidligere utgiftsrapporter?
I nye Concur Expense vises aktive rapporter som standard, men du kan enkelt vise tidligere rapporter. Velg et av de forhåndsdefinerte alternativene fra rullegardinlisten Vis, eller definer et egendefinert datoområde.

Hvor finner jeg informasjon om utgiftskildene?
Vi har forenklet kildeinformasjonen du trenger for å fylle ut en utgiftsrapport. Nå finnes kvitteringsinformasjonen i kolonnen Kvittering og kortinformasjonen i kolonnen Betalingstype, og dermed er det enkelt å se hvilke utgifter som fremdeles venter på mer informasjon. Resten av kildeinformasjonen som pleide å vises som ikoner, vises nå ved å klikke på en linjeposisjon.

Utgiftsrapport

Hvorfor vises det flere rapportsummer når jeg sender inn en rapport?
Utgifter kan betales for og refunderes på mange forskjellige måter. For eksempel kan firmaet refundere deg, betale firmakortregningen eller kreve inn betaling fra deg for utgifter som ikke er refunderbare. Når du sender inn en utgiftsrapport, viser Concur Expense summer som dekker alle disse scenarioene.

Utgiftsdetaljer

Hvordan sletter jeg en utgift fra en utgiftsrapport?
Nå kan du både slette enkeltutgifter fra en utgiftsrapport og slette flere utgifter om gangen. Når de slettes, blir kilder som kommer via delen Tilgjengelige utgifter, sendt tilbake dit de kan slettes, hvis retningslinjene i firmaet tillater det.

Hvordan legger jeg til flere kvitteringer (eller flere bilder av én enkelt kvittering) i én enkelt utgift?
Så snart det første bildet er lastet opp, klikker du på Tilføy nederst i kvitteringsbildeområdet og legger til neste bilde.

Spesifiseringer

Hvordan vet jeg om jeg må spesifisere en utgift?
Så snart en utgift er lagret, vises et varsel i utgiftsvisningen (eller i utgiftsrapportvisningen) hvis firmaet krever spesifisering av den utgiften.

Hvordan vet jeg om jeg allerede har lagt til spesifiseringer?
Hvis du vil se om en utgift er spesifisert, åpner du utgiften og klikker på fanearket Spesifisering.

Deltakere

Hvordan legger jeg til deltakere for en utgift?
For å legge til deltakere klikker du deg inn på utgiften og klikker deretter Deltakere øverst til venstre under Detaljer.

Hvordan vet jeg at jeg må legge til deltakere for en utgift?
Så snart du har lagret en utgift, vises et varsel i utgiftsvisningen (eller i utgiftsrapportvisningen) hvis firmaet krever deltakere for den utgiften. Firmaoppsettet kan være konfigurert slik at dette varselet ikke vises før etter at du har sendt en utgiftsrapport.