VEELGESTELDE VRAGEN

<< Vissza a nyitólapraAlgemene vragen

Waarom wordt Concur Expense vernieuwd?
Omdat we uw ervaring constant willen verbeteren, hebben we een aantal ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in Concur Expense. Het doel van deze update is het verbeteren van het gebruiksgemak, taken sneller kunnen uitvoeren en een betere toegankelijkheid. Voor het verbeteren van het gebruiksgemak hebben we de ervaring moderner en consistenter gemaakt. Zo wordt het maken van een onkostennota eenvoudiger en intuïtiever. Om taken sneller te kunnen uitvoeren, hebben we zoveel mogelijk geautomatiseerd en het gehele proces gestroomlijnd. En als laatste wordt Concur Expense toegankelijk voor alle gebruikers, ongeacht fysieke of cognitieve beperking.

Waar zie ik deze wijzigingen?
De wijzigingen zijn doorgevoerd in heel Concur Expense. De meest ingrijpende verbeteringen ziet u bij het weergeven van onkostengegevens, het specificeren van onkosten en het toevoegen van deelnemers aan onkosten.

Wat als ik hulp nodig heb met het vernieuwde Concur Expense?
We hopen dat de overgang naar de nieuwe ervaring naadloos verloopt en er geen training nodig is. We hebben deze welkomstpagina voor gebruikers gemaakt om meer informatie te geven over wat er gewijzigd is en waarom.

Concur Expense-landingpage

Hoe kan ik vorige onkostennota's weergeven?
In het nieuwe Concur Expense worden actieve nota's standaard weergegeven, maar kunt u vorige onkostennota's eenvoudig bekijken. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Weergeven een van de vooraf gedefinieerde opties of definieer een aangepast datumbereik.

Waar kan ik de gegevens over onkostenbronnen vinden?
We hebben de gegevens over bronnen die u nodig hebt om een onkostennota te maken, vereenvoudigd. Kwitantiegegevens zijn nu beschikbaar in de kolom Kwitantie en kaartgegevens zijn te vinden in de kolom Betalingstype, zodat u eenvoudig kunt zien waarom onkosten nog op meer informatie wachten. De rest van de brongegevens die vroeger als pictogram werden weergegeven, is nu beschikbaar door op een regelitem te klikken.

Onkostennota

Waarom worden er meerdere notatotalen weergegeven als ik een nota indien?
Onkosten kunnen op verschillende manieren worden betaald of vergoed. Uw bedrijf kan bijvoorbeeld u vergoeden, de rekening van uw bedrijfskaart betalen of een betaling innen van u voor onkosten die niet worden vergoed. Wanneer u een onkostennota indient, geeft Concur Expense totalen weer die al deze scenario's aangeven.

Onkostendetails

Hoe verwijder ik een onkostenitem van een onkostennota?
U kunt nu afzonderlijke onkostenitems evenals meerdere onkostenitems tegelijkertijd van een onkostennota verwijderen. Wanneer deze zijn verwijderd, worden bronnen die zijn gekomen via de sectie Beschikbare onkosten teruggestuurd, zodat ze kunnen worden verwijderd, als dit wordt toegestaan door uw beleid.

Hoe voeg ik meerdere kwitanties (of meerdere afbeeldingen van een enkele kwitantie) toe aan een enkel onkostenitem?
Klik zodra de eerste afbeelding is geüpload op Toevoegen onder aan het gebied met kwitantieafbeeldingen en voeg de volgende afbeelding toe.

Specificaties

Hoe weet ik of ik een onkostenitem moet specificeren?
Zodra een onkostenitem is opgeslagen, ziet u een waarschuwing in de onkostenweergave (of in de onkostennotaweergave) als uw bedrijf vereist dat het betreffende onkostenitem moet worden gespecificeerd.

Hoe weet ik of ik al een specificatie heb toegevoegd?
Als u wilt zien of een onkostenitem is gespecificeerd, opent u het onkostenitem en klikt u op het tabblad Specificatie.

Deelnemers

Hoe voeg ik deelnemers toe aan een onkostenitem?
Als u deelnemers wilt toevoegen, klikt u op het onkostenitem en klikt u vervolgens op Deelnemers linksboven onder Details.

Hoe weet ik of ik deelnemers moet toevoegen aan een onkostenitem?
Zodra u een onkostenitem hebt opgeslagen, ziet u een waarschuwing in de onkostenweergave (of in de onkostennotaweergave) als uw bedrijf deelnemers voor dat onkostenitem vereist. De instellingen van uw bedrijf zijn mogelijk zo geconfigureerd dat deze waarschuwing pas wordt weergegeven nadat u een onkostennota hebt ingediend.