ČASTÉ DOTAZY

<< Zpet na úvodní stránku

Obecné dotazy

Proč probíhá aktualizace Concur Expense?
Neustále se snažíme zlepšovat vaše uživatelské zkušenosti, proto jsme Concur Expense výrazně změnili. Cílem této aktualizace je zlepšení použitelnosti, zkrácení času stráveného nad jednotlivými úlohami a zlepšení usnadnění přístupu. Pro zlepšení použitelnosti jsme modernizovali uživatelské prostředí a zajistili jeho konzistenci. Vyplňování výkazu výdajů tak bude přímočařejší a intuitivnější. Abychom zkrátili dobu strávenou nad jednotlivými úlohami, maximálně jsme automatizovali a zjednodušili celý proces. Díky těmto změnám bude Concur Expense také snadno přístupný pro všechny uživatele – i pro ty s tělesným nebo smyslovým postižením.

Kde se změny projeví?
Aktualizovali jsme všechny oblasti uživatelského rozhraní Concur Expense. Nejvýraznější změny uvidíte v zobrazení detailů výdaje, v podrobném rozpisu výdajů a při přidávání účastníků k výdaji.

Na koho se obrátit, když potřebuji pomoci s uživatelským rozhraním Concur Expense?
Doufáme, že přechod na nové uživatelské rozhraní bude dostatečně plynulý a nebudete tedy potřebovat žádná školení. Připravili jsme pro uživatele tuto úvodní stránku, na které najdete informace o změnách, ke kterým došlo, a jejich účelu.

Cílová stránka Concur Expense

Jak mohu zobrazit minulé výkazy výdajů?
V novém Concur Expense se ve výchozím nastavení zobrazují aktivní výkazy výdajů, ale starší výkazy si můžete snadno zobrazit. Z rozevíracího seznamu Zobrazení vyberte jednu z předem definovaných možností nebo definujte vlastní rozsah dat.

Kde najdu zdrojové informace k výdaji?
Zdrojové informace, které potřebujete k vyplnění výkazu výdajů, jsme zjednodušili. Informace o stvrzenkách jsou nyní dostupné ve sloupci Stvrzenka a informace o kartách ve sloupci Typ platby, takže snadno vidíte, které výdaje ještě čekají na doplnění informací. Zbytek zdrojových informací, které se dříve zobrazovaly jako ikony, lze nyní zobrazit kliknutím na položku.

Výkaz výdajů

Proč se při odeslání výkazu výdajů zobrazuje více součtů výkazu?
Existuje více způsobů proplácení a náhrad výdajů. Vaše společnost vám může částku proplatit, uhradit váš účet firemní karty nebo u výdajů, které nebudou hrazeny, vybrat platbu od vás. Když odešlete výkaz výdajů, zobrazí se v Concur Expense součty, které pokrývají všechny uvedené scénáře.

Detail výdaje

Jak mohu vymazat výdaj z výkazu výdajů?
Nyní budete mít možnost vymazat jednotlivé výdaje z výkazu výdajů nebo také vymazat více výdajů najednou. Zdroje vymazaných výdajů, které pocházejí z části Dostupné výdaje, se odešlou zpět, kde je můžete vymazat, pokud to vaše firemní politika dovoluje.

Jak mohu přidat více stvrzenek (nebo více obrázků jedné stvrzenky) k jednomu výdaji?
Po uploadování prvního obrázku klikněte v dolní části oblasti obrázku na Připojit a přidejte další obrázek.

Podrobné rozpisy

Jak poznám, že je výdaj potřeba podrobně rozepsat?
Pokud vaše společnost vyžaduje podrobný rozpis výdaje, po uložení výdaje se v zobrazení výdaje (nebo zobrazení výkazu výdajů) zobrazí výstraha.

Jak poznám, že je již přidaný podrobný rozpis?
Abyste zjistili, zda je výdaj již podrobně rozepsaný, otevřete ho a klikněte na kartu Podrobný rozpis.

Účastníci

Jak mohu přidat účastníky k výdaji?
Chcete-li přidat účastníky, klikněte na výdaj a vlevo nahoře pod možností Detaily klikněte na možnost Účastníci.

Jak poznám, zda mohu přidat účastníky k výdaji?
Pokud vaše společnost vyžaduje účastníky výdaje, po uložení výdaje se v zobrazení výdaje (nebo zobrazení výkazu výdajů) zobrazí výstraha. V nastavení vaší společnosti může být nakonfigurováno, aby se výstraha zobrazila až po odeslání výkazu.