ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Tip Sheet

<< Назад към страницата с приветствиеОбщи въпроси

Защо се актуализира Concur Expense?
Полагаме постоянни усилия да подобряваме вашето потребителско преживяване, затова направихме някои значителни промени в Concur Expense. С тази актуализация целим да подобрим използваемостта, да намалим времето за изпълнение на задачите и да повишим достъпността. За да подобрим използваемостта, осъвременихме преживяването и го направихме последователно. Така попълването на отчет за командировка ще бъде по-просто и интуитивно. За да намалим времето за изпълнение на задачите, автоматизирахме възможно най-много и оптимизирахме целия процес. И накрая, с тези подобрения Concur Expense ще бъде достъпен за всички потребители, независимо от техните физически или познавателни способности.

Къде ще видя тези промени?
Извършени са актуализации в целия Concur Expense. Ще видите най-значимите подобрения при прегледа на подробни данни за разходи, изготвянето на разбивка на разход и добавянето на участници към разход.

Ами ако имам нужда от помощ при работа с новия Concur Expense?
Надяваме се, че преходът към новото потребителско преживяване е достатъчно гладък, за да не е необходимо обучение. Подготвихме тази страница за потребителите, за да им дадем повече информация какво и защо е променено.

Целева страница на Concur Expense

Как да видя минали отчети за командировка?
В новия Concur Expense активните отчети се появяват по подразбиране, но лесно можете да видите минали отчети. От падащия списък Преглед изберете една от предварително зададените опции или определете сами диапазон от дати.

Къде мога да намеря информация за източника на разход?
Опростихме информацията за източник, която ви е нужна за изготвяне на отчет за командировка. Сега информацията за разходен документ е налична в колоната Разходен документ, а информация за картата може да бъде намерена в колоната Вид плащане, което ви помага да видите лесно кои разходи все още изчакват повече информация. Останалата част от информацията за източник, която преди се появяваше като икони, сега е налична при кликване върху единична позиция.

Отчет за командировка

Защо, когато изпратя отчет, се показват няколко крайни суми на отчет?
Има различни начини да бъдат платени и възстановени сумите за разходи. Например, може вашата компания да възстанови разходите на вас, да погаси задължението по вашата корпоративна карта или да получи плащане от вас за разходи, които не подлежат на възстановяване. Когато изпратите отчет за командировка, Concur Expense показва крайни суми, които покриват всички тези сценарии.

Подробна информация за разход

Как да изтрия разход от отчет за командировка?
Сега можете да изтривате отделни разходи от отчет за командировка, както и няколко разхода едновременно. Когато са изтрити, източниците, постъпили от раздела Наличен разход, ще бъдат изпратени обратно там, където могат да бъдат изтрити, ако това е разрешено във вашата политика.

Как да добавя няколко разходни документа (или няколко изображения на един разходен документ) към един разход?
След като качите първото изображение, кликнете върху Добавяне в долната част на областта за изображение на разходния документ и добавете следващото изображение.

Разбивки по позиции

Как да разбера дали трябва да извърша разбивка на разход?
След като разходът бъде запазен, ще видите предупреждение в прегледа на разхода (или в прегледа на отчета за командировка), ако вашата компания изисква разбивка по позиции за този разход.

Как да разбера дали вече имам добавени разбивки по позиции?
За да видите дали е извършена разбивка на даден разход, отворете го и кликнете върху таб страницата Разбивка по позиции.

Участници

Как да добавя участници към разход?
За да добавите участници, кликнете в разхода и след това кликнете върху Участници горе вляво под Подробни данни.

Как да разбера, че трябва да добавя участници към даден разход?
След като запазите разход, ще видите предупреждение в прегледа на разхода (или в прегледа на отчета за командировка), ако вашата компания изисква участници за този разход. Възможно е настройките за вашата компания да са зададени да се показва това предупреждение само след като изпратите отчет за командировка.