ПО-БЪРЗИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

<< Назад към страницата с приветствие

Повече място за работа с разпределенията.

   
   

Ясният преглед на разпределението по подразбиране ви помага да решите дали трябва да извършите ръчно разпределение, както и да избегнете частични разпределения.

   
   

Аспектът Обобщение на разпределенията веднага ви показва кои разходни центрове ще бъдат таксувани.

   
   

 

 

 

Създайте “Фаворити” за разпределенията, които използвате най-често.