УЛЕСНЕНИ РАЗБИВКИ

Tip Sheet

<< Назад към страницата с приветствие 

Разбивките по позиции имат собствена страница.

   
   

 

 

Виждате ясно кога вашите разбивки са завършени.

   
   

 

 

 

 

 

 

 

Работен лист във вид на таблица улеснява обработката на различни тарифи за нощувки и данъци.

   
   

 

 

 

 

 

За разходи за настаняване или хотел, добавете повтарящите се разбивки във всеки един момент от процеса.