Čeština   |   Dansk   |   Deutsch   |   English (UK)   |   English (US)   |   Español   |   Español (Latinoamérica)   |   Français   |   Français (Canada)   |   Italiano   |   Magyar   |   Nederlands   |   Norsk   |   Polski   |   Português (Brasil)   |   Suomi   |   Svenska   |   Русский   |   日本語   |   한국어    |   中文   |   繁體中文

ZÁKLADY - ČEŠTINA

Concur integruje výkaznictví výdajů s komplexním řešením cestovních rezervací. Naučte se přihlásit do Concuru a procházet systémem Concur. Naučte se rychle používat produkty Concur.

 

Začínáme

TÉMA VIDEA PŘÍRUČKY TIPY
Stručná úvodní příručka Začínáme s Concurem
Přihlášení do Concuru
Prohlídka domovské stránky Concur
Přehled Travel & Expense

Práce s Concur Travel

Naučte se, jak aktualizovat profil Travel a jak používat Concur Travel k rezervaci letenky, místa ve vlaku, automobilu nebo hotelového pokoje.

TÉMA VIDEA PŘÍRUČKY TIPY
Stručná úvodní příručka Concur Travel
Aktualizace cestovního profilu
Rezervace letu
Rezervace hotelového pokoje
Rezervace vozidla

Práce s Concur Expense

Naučte se, jak aktualizovat profil Expense a jak pomocí Concur Expense automaticky spravovat výdaje, jak vytvářet a odesílat výkazy výdajů.

Pokud se vzhled vašeho systému neshoduje s následujícími školicími materiály, přejděte pomocí tohoto odkazu k novému školicímu obsahu pro uživatelské rozhraní Concur Expense nové generace.

-->

TÉMA VIDEA PŘÍRUČKY TIPY
Stručná úvodní příručka Concur Expense
Aktualizace profilu výdajů
Práce delegáta
Vytvoření nového výkazu výdajů
Vytvoření výkazu výdajů s paušálním cestovným

Práce s Concur Invoice

Naučte se, jak pomocí Concur Invoice zpracovat platbu pro prodejce třetí strany.

TÉMA VIDEA PŘÍRUČKY TIPY
Stručná úvodní příručka Concur Invoice