Email communication to Concur Expense users - Swedish

Communication to Concur Expense users before the transition to NextGen Expense

[Your preferred greeting],

Concur Expense uppdateras! Vi gör ändringar som gör utläggsrapporteringen ännu snabbare och enklare.

Även om layouten ändrats finns fortfarande allt du behöver för din utläggsrapport kvar. Vi hoppas att vi gjort det enkelt och intuitivt att navigera, men om du vill ha mer information hittar du den i resurscentret.

[Your preferred sign off]

Communication to Concur Expense users after the transition to NextGen Expense

[Your preferred greeting],

Jag är glad över att kunna meddela att vi gjort förbättringar av Concur Expense! Uppdateringen ger en enklare och mer samordnad utläggsrapportering.

Nästa gång du loggar in kommer du att märka att layouten ändrats. Ändringarna medför att utläggsrapporteringen går snabbare än någonsin. Om du har frågor eller vill ha mer information, gå till resurscentret.

[Your preferred sign off]