Email communication to Concur Expense users - Norwegian

Communication to Concur Expense users before the transition to NextGen Expense

[Your preferred greeting],

Concur Expense får en oppdatering! Det kommer endringer som gjør utgiftsrapporteringen raskere og enklere.

Selv om du vil se at layouten er endret, vil alt du trenger for å fylle ut utgiftsrapporten, fremdeles være der. Det skal være enkelt og intuitivt å navigere i grensesnittet, men hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke ressurssenteret.

[Your preferred sign off]

Communication to Concur Expense users after the transition to NextGen Expense

[Your preferred greeting],

Det har kommet nye, spennende forbedringer til Concur Expense-opplevelsen! Denne oppdateringen gir en enklere, mer effektivisert utgiftsrapporteringsprosess.

Neste gang du logger på, vil du se at det er gjort endringer i layouten. Med disse endringene kan du fylle ut utgiftsrapporter raskere enn før. Hvis du har spørsmål eller vil ha mer informasjon, kan du besøke ressurssenteret.

[Your preferred sign off]